Aktualizacja: styczeń'2021Rymanów
Przewodnik z cyklu 10+SPIS TREŚCI:
Zwiedzając małe i nieco senne dziś miasteczko Rymanów, nie należy zapominać, że w przeszłości stanowiło ono ważny i prężny ośrodek gospodarczy. Działo się tak między innymi dzięki temu, iż dużą część mieszkańców stanowili do II wojny światowej Żydzi. Podczas okupacji Niemcy nie oszczędzili ludności żydowskiej, w Rymanowie powstało getto, w którym zgromadzono Żydów z miasta i okolic. Przeprowadzano masowe egzekucje, tragicznym finałem zaś historii rymanowskich żydów była likwidacja getta w 1942 roku, połączona z wywiezieniem ich do obozu zagłady w Bełżcu.

Beskid Rymanowski obejmuje dwa uzdrowiska Iwonicz Zdrój oraz Rymanów Zdrój z ich najbliższymi okolicami. Region ograniczony jest od wschodu doliną Wisłoka, od zachodu doliną Jasiołki a od południa umowną granicą jest linia Jasionka-Lubatowa-Bałucianka- wisłoczek Okolice tych dwóch dużych uzdrowisk to dwa małe pasma wzniesień. Pierwsze z nich góruje bezpośrednio nad Rymanowem Zdrój i Iwoniczem Zdrój i charakteryzuje się dosyć stromymi, w całości zalesionymi stokami, które pokrywa, będący pozostałością puszczy karpackiej las mieszany. Część z lasów przylegających do uzdrowisk to rozległy park zdrojowy.


Co zobaczyć?:


Cmentarze wojenne w Rymanowie

W większości literatury przewodnikowej jako ciekawostka podawany jest fakt, iż na cmentarzu tym znajduje się także zbiorowa mogiła żołnierzy wyznania mojżeszowego poległych w I wojnie światowej. O ile sam fakt pochowania ich tam nie budzi wątpliwości, o tyle używane często sformułowanie "mogiła zbiorowa" już nie jest tak ścisłe. Najbardziej widocznym dziś elementem tej kwatery wojennej jest macewa wykonana z piaskowca, bardzo już dziś zniszczona, z zachowanym jednak nadal i czytelnym w górnej części napisem w języku niemieckim: "HIER RUHEN/JUDISCHE SOLDATEN/GEFALLEN 191(?)". Data jest wprawdzie niekompletna, ale można przyjąć, iż bardziej niż o rok 1914, chodzi o rok 1915, w którym to roku wojska carskie opuściły Rymanów a Wydziały Grobów Wojennych rozpoczęły porządkowanie pobojowisk.Copyright © MUWIT.pl    O portalu |  autorzy |