Aktualizacja: styczeń'2020Kolbuszowa
Co zobaczyć w Kolbuszowej i i okolicy? 
W Kolbuszowej:


Skansen w Kolbuszowej:

Wśród obiektów zlokalizowanych na terenie skansenu znajdują się między innymi: młyn wodny z Żołyni z 2 poł. XIX w.,będący przykładem przemysłowego budownictwa Lasowiaków, stodoła z Kopci z 1749 r., chałupa z Raniżowa z końca XVIII w.- przykład zanikającego budownictwa z okresu osadnictwa józefińskiego w Puszczy Sandomierskiej. Plenerowa ekspozycja uli rozmieszczonych w niewielkim zagajniku ilustruje najważniejsze etapy rozwoju pszczelarstwa na terenie Puszczy Sandomierskiej.
Co zobaczyć w okolicy Kolbuszowej:


Puszcza Sandomierska:

Okolica Kolbuszowej posiada jeszcze dziś dość duże skupiska leśne, rosnące na starych siedliskach Puszczy Sandomierskiej. Tworzą one jak gdyby kilkukilometrowej szerokości pierścień otaczający zewsząd centralną część Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Są to lasy przeważnie sosnowe, pochodzące z XIX i XX- wiecznych nasadzeń. Lasy stanowią ok. 22% powierzchni gminy. Większa część terenów leśnych znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu: mielecko-kolbuszowsko-głogowskiego, posiadającego powierzchnię 50 tys. hektarów. Ponadto na terenach leśnych Gminy Kolbuszowa znajduje się jeden z najcenniejszych obszarów przyrody w stanie naturalnym, czyli rezerwat "Zabłocie".


Drewniany kościół w Cmolasie

Drewniany kościół w Porębach Dymarskich

Pałac w Przecławiu

Zamek w Przecławiu jest jedną z najpiękniejszych renesansowych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie ze wspaniałych wnętrz mieszkalnych, a otacza go malowniczy, XVII - wieczny park w stylu angielskim. 6 czerwca 1969 zamek, oficyna zamkowa z I poł. XIXw., park geometryczno - krajobrazowy z drzewostanem z XVIIw. oraz murowana XIX - wieczna kapliczka zostały wpisane do katalogu zabytków. XIX - wieczna tradycja udostępniania turystom zbiorów zamkowych i zabytkowego parku jest kontynuowana przez obecnych właścicieli. Każdego ranka otwiera się brama do historycznej posiadłości.

Zamek Książęcy Rzemień

W XIV wieku komes Rafał z Tarnowa (1318-1373) – syn możnowładcy Spycimira (1280-1356), skoligaconego z polskimi królami Łokietkiem i Kazimierzem Wielkim – posiadł szmat ziemi nad Wisłoką i tutaj, u skraja Puszczy Sandomierskiej, utworzył na niedostępnej wyspie warowną, gotycką siedzibę z wieżą mieszkalną typu stołp. Postawił ją na fundamencie z ciosów kamiennych i pali dębowych, które od średniowiecza dotrwały do naszych czasów i wraz ze współczesnymi wzmocnieniami gruntowymi nadal wspierają okazałą konstrukcję. Górujący nad rozlewiskiem rzemieński zamek typu wieżowego jest w Polsce unikatem. Od 2008 roku trwa rewitalizacja obiektu przez obecnych właścicieli.

Rezerwat przyrody Jaźwiana Góra

Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim

Rezerwat przyrody Końskie Błota