Aktualizacja: listopad'2020Łapsze
Przewodnik z cyklu 10+Orientacyjny zasięg przewodnika:
Na zachód od Pienin, rozciąga się piękna kraina zwana Spiszem. Teren, który obejmuje niniejszy przewodnik niemal w całości pokrywają tzw. Pieniny Spiskie czyli Hombarki. Choć znajduje się tu kilka atrakcyjnych zabytków, wszystkie nikną przy krajobrazach wsi spiskich: Falsztyn, Dursztyn, Łapsze czy Krempachy otwierają przed nami bogactwo lekko pofalowanych pól, zalesionych, acz niewysokich szczytów i skalistych niespodzianek na każdym niemal kroku. Szczególnie piękny jest przełom Białki w okolicach wsi Krempachy. Przez teren ten przebiega zarówno Szlak Architektury Drewnianej, jak i transgraniczny szlak gotycki. Oprócz pięknych krajobrazów warto zobaczyć zabudowę wsi spiskich: szczególnie drewniane domy w Kacwinie, czy gotyckie kościoły w Spiskiej Starej Wsi i Kacwinie.

Spisz lub po słowacku Spiš, to przepiękna kraina położona na terytorium Słowacji i Polski. W roku 1108 przeszedł on na własność króla Węgier razem z posagiem córki Bolesława Krzywoustego. Trzy wieki pozostawał we własności węgierskich możnowładców. Oni to zbudowali najbardziej dziś znaną budowlę Spisza tj. niedzicki zamek. Na trzy lata przed pierwszym rozbiorem Polski w 1769 roku zajęła go Monarchia Austro- węgierska. Po I wojnie światowej Spisz przyznano nowopowstałemu państwu – Czechosłowacji, tylko niewielka jego część weszła w skład Polski (zaledwie kilka wsi: Dursztyn, Czarna Góra, Falsztyn, Frydman, Jurgów, Kacwin, Krempachy, Łapszanka, Łapsze niąne, Łapsze Wyźne, Niedzica, Trybsz). Taki stan rzeczy pozostaje do dzisiaj.


SPIS TREŚCI:

Co zobaczyć na polskim Spiszu

Inkowie w Pieninach