Aktualizacja: listopad'19Szlakiem Unesco
w Polsce i w EuropieInformator:
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO jest rejestrem najcenniejszych obiektów na świecie. Została utworzona w 1978 roku, aby chronić światową spuściznę kulturalną i naturalną. Wszystkich zabytków (nawet TYLKO w Europie) wymienić nie sposób. Tu podajemy tylko ważniejsze oraz te, które odwiedziliśmy.


Na mapie:

Pokaż UNESCO na większej mapie

W sieci:

Tradycyjne budynki:

Wilkoliniec:


Vlkolínec, położony w środkowej Słowacji, stanowi doskonale zachowany zespół, składający się z 45 budowli, charakterystycznych dla tradycyjnego osadnictwa wiejskiego w Europie Środkowej. Jest to najpełniejszy w regionie tego rodzaju zespół, z tradycyjnymi domami drewnianymi, typowymi dla obszarów górskich.
Drewniane cerkwie


Wymienione cerkwie zlokalizowane są w północnej strefie Karpat Zachodnich. Najstarsze zachowane drewniane cerkwie w obszarze polskich i ukraińskich Karpat pochodzą z końca XV i początku XVI wieku. Świątynie te stanowią najdoskonalsze osiągnięcia drewnianej architektury cerkiewnej swych czasów, do dziś zdumiewając skomplikowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Różnorodność form i typów, doskonałość ciesielskich rozwiązań konstrukcyjnych oraz odmienność stylistyczna – to właśnie wyróżnia drewniane budownictwo cerkiewne w obszarze polskich i ukraińskich Karpat od drewnianego budownictwa sakralnego pozostałej części Europy.

Drewniane kościoły Małopolski i Podkarpacia


grupa cennych historycznie i ciekawych architektonicznie drewnianych kościołów najczęściej konstrukcji zrębowej, z których najstarsze pochodzą z XIV wieku (za najstarszy uważa się kościół w Haczowie z 1388 roku). Zachowały się w dobrym stanie do czasów współczesnych i stanowią drugie najstarsze tego rodzaju skupisko drewnianych świątyń w Europie, zaraz po norweskich kościołach klepkowych tzw. stavkirke.


 • Drewniane kościoły na Słowacji


  rzymsko-katolickie kościoły w Hervartovie i Tvrdošínie, ewangelickie kościoły artykularne w Kežmarku, Leštinach i Hronseku, kościoły obrządku wschodniego w Bodružali, Ladomírovej i Ruskej Bystrej.


 • pod ziemią:

  Królewskie Kopalnie Soli


  Wieliczka wpisana została na pierwszą listę UNESCO, jako: jedyna działająca nieprzerwanie od średniowiecza, Kopalnia soli na świecie. Jej starsza siostra, Kopalnia w Bochni, już tego zaszczytu nie dostąpiła- rozszerzenie wpisu nastąpiło dopiero w 2013.

  Kopalnie soli w Wieliczce i Bochni współtworzyły historyczne przedsiębiorstwo zwane "Żupy Krakowskie", które funkcjonowało nieprzerwanie, od połowy XIII w. do końca XVIII w. Wydobycie soli trwało do końca XX w. co jest ewenementem w historii światowego górnictwa.

  Archeologiczne cuda:
  Willa Hadriana Willa Hadriana została zbudowana na polecenie cesarza Hadriana w Tivoli (leżącym w odległości ok. 28,0 km od Rzymu) w latach 118 – 134. Była położona na obszarze o powierzchni szacowanej od 80 ha do 300 ha (zachowane ruiny obecnie zajmują obszar ok. 56 ha). Była to najrozleglejsza zabudowa pałacowa okresu starożytności.

  Brú na Bóinne- grobowce megalityczne Zespół zabytków archeologicznych w dolinie Brú na Bóinne (Newgrange, Knowth, Dowth). Szczególnie pięknie grobowce wyglądają podczas przesilenia letniego, jednakże zapisywać się trzeba na co najmniej dwa lata wcześniej.


  Zamki:
  Zamek krzyżacki


  Kompleks zamkowy w Malborku wzniesiony przez Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zwany w Polsce Krzyżakami- dzieło gotyckiej architektury obronnej- jest największym i tak dobrze zachowanym ceglanym zamkiem na świecie.


  Kalwarie i sanktuaria:
  Kalwaria Zebrzydowska


  Manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy w Kalwarii Zebrzydowskiej to wyjątkowy przykład wielkoprzestrzennego założenia krajobrazowego, które łączy piękno przyrody z wartościami duchowymi oraz zasadami sztuki barokowej.

  Przyrodniczo:
  Park Narodowy Durmitor


  Park Narodowy Durmitor obejmuje malowniczy i najgłębszy w Europie kanion rzeki Tary dochodzący nawet do 1300 m głębokości. Głębszy jest tylko kanion Colorado (1800 m) i kanion Colca w Peru (3400 m).


    Karpackie lasy bukowe Karpackie lasy bukowe- kompleks lasów pierwotnych, położony na terenie Słowacji i Ukrainy. ciągnie się 185 km- od Gór Rachowskich na wschodzie do Bukowskich Wierchów na zachodzie. Chroni cenne i nienaruszone obszary występowania żyznej buczyny karpackiej.
  Wpis obejmuje następujące miejsca:
  Góry Bukowskie: Havešová, Rožok, Stužica
  Góry Vihorlat: Kyjovský prales (Puszcza Kijowska)

  Czarnohora, Kuziy- Trybushany, Maramarosh, Stużycia, Świdowiec, Uholka- Shyrikyi Luh,